PREDSTAVITELIA

Jaroslav Kypr

predseda

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor finančný manažment a účtovníctvo. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval najprv v oblasti kontrolingu. Neskôr zastával pozíciu finančného riaditeľa v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti telekomunikácií a logistiky. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia a projektového manažmentu na medzinárodnej úrovni, kde pôsobil nielen v Európe ale aj v Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Od roku 2020 je súčasťou Dr.Max Holding SK a.s., ktorá zastrešuje najväčšiu sieť lekární na Slovensku. Dva roky zastával pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2022 pôsobí ako prevádzkový riaditeľ. Jeho hlavným cieľom je moderný propacientsky prístup, transparentnosť a podpora inovácií v lekárenskom sektore.

Zuzana Bató

člen predsedníctva

Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu. Rozsiahle skúsenosti v oblasti predaja, obchodného marketingu a logistiky v CEE a európskom regióne, najmä v oblasti FMCG a manažérskeho poradenstva získala v globálnych spoločnostiach Procter & Gamble a DANONE v pozíciách top manažérky. Neskôr pôsobila ako managing partner v poradenskej spoločnosti so zameraním sa na prácu v multifunkčných medzinárodných tímoch s dôrazom na tréningy, koučing, assessment centrá a organizačný rozvoj. V súčasnosti zastáva pozíciu prevádzkovej riaditeľky lekárni BENU na Slovensku a zároveň je členkou predstavenstva spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Diana Masiliuniene

člen predsedníctva

Vyštudovala manažment na Univerzite v litovskom Kaunase. V ďalšej fáze štúdia sa na univerzite pokračovala v oblasti manažmentu riadenia podniku so zameraním na financie, riadenie rizík, IT systémov, operácie a ľudské zdroje. Od roku 2008 pôsobí na Slovensku v pozícii konateľky spoločnosti Ekolekáreň. Má skúsenosti aj z pôsobenia na českom farmaceutickom prostredí.

Sína Niku

tajomník

Je tajomníkom Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku a zároveň členom výkonného výboru Európskej federácie prevádzkovateľov sieťových lekární (EFPC). Cieľom týchto asociácií je moderný propacientsky prístup, transparentnosť v poskytovaní lekárenských služieb a podporu inovácií na Slovensku a v EÚ.
V súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľ pre rozvoj obchodu v sieti lekární Dr.Max. V segmente zdravotníctva je však prítomný už od roku 1991. Najprv ako spoluzakladateľ a CEO najväčšej slovenskej distribučnej spoločnosti na lieky a zdravotnícky materiál PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s., neskôr ako CEO siete polikliník ProCare.

PharmDr. Ladislav Pôčik

odborný garant

Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil vo farmaceutickom sektore, keď má skúsenosti z globálnych spoločností ako je Servier, ktorá je lídrom v kardiológii, ale aj z nemocničných a verejných lekární, kde pôsobil ako lekárnik a odborný zástupca. Od roku 2009 pôsobí v sieti Lekárne Dr.Max, kde zabezpečuje kontrolu procesov, či už je to interný audit, adaptácia nových lekární, implementácia procesov vyšetrení a odborných služieb v lekárňach alebo digitalizácia procesov. Od 2023 do súčasnosti Člen Rady Slovenskej lekárnickej komory

Peter Sedláček

hovorca

Od roku 2018 pôsobí ako tlačový hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. Zároveň, ako PR manažér lekárni Dr.Max, je zodpovedný za rozvoj a riadenie internej a externej komunikácie lekárenskej značky a zvyšovanie hodnoty spoločnosti prostredníctvom cieleného rozvoja reputácie a imidžu smerom k verejnosti a médiam. V oblasti public relations a komunikácie sa profesionálne pohybuje ostatných 20 rokov. Začínal ako novinár a neskôr pôsobil ako konzultant vo viacerých komunikačných agentúrach.

Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka