V roku 2023 lekárnici vydali lieky na 70 miliónov lekárskych predpisov

APSL a SLeK zdôrazňujú zdravotnícky charakter lekárne

Bratislava, 22. január 2024V minulom roku bolo na Slovensku v lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok realizovaných viac ako 70 miliónov lekárskych predpisov a poukazov, čo predstavuje mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré dlhodobo sleduje trendy vývoja v systéme.

Štvrtina lekárskych predpisov bola určená pre liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Každý siedmy recept bol na liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy a takmer každý desiaty bol určený na liečbu ochorení tráviaceho traktu a metabolizmu. „Na základe údajov, ktoré máme k dispozícii to predstavuje približne 108 miliónov balení liekov, pričom priemerne je na jednom lekárskom predpise jeden a pol balenia lieku,“ upozornil predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) Jaroslav Kypr.

Celkový rozsah výdaja na lekársky predpis predstavuje približne 38 miliónov prípadov komunikácie medzi lekárnikom a pacientom. „Žiaľ, pozorujeme rastúci počet arogantného až agresívneho správania pacientov voči lekárnikom,“ zdôraznil šéf APSL Jaroslav Kypr. Jedným z dôvodov je, nárast počtu ľudí, ktorí sa odmietajú preukázať dokladom totožnosti pri výbere lieku na lekársky predpis. Povinnosť identifikácie pacienta prostredníctvom preukazu totožnosti alebo preukazu poistenca pritom pri výdaji na lekársky predpis, vychádza priamo z legislatívy a pri jej nedodržaní hrozí lekárni sankcia vo výške 500 – 25 tisíc eur.

„Dôležitejšie než riziko sankcie, je však riziko prípadného omylu pri výdaji, ktorý hrozí pri nesprávnom zadaní pacientom diktovaného rodného čísla, či riziko zneužitia týchto údajov,“ dopĺňa prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ a zdôrazňuje, že zákon o liekoch jednoznačne hovorí, že pri výdaji lieku či zdravotníckej pomôcky uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je pacient povinný na požiadanie predložiť preukaz poistenca, európsky preukaz zdravotného poistenia alebo občiansky preukaz.

Lekárnik musí overiť zhodu údajov na lekárskom predpise s údajmi v preukaze poistenca aj preto, aby mal istotu, že liek vydá správnemu pacientovi. „Trochu to zjednoduším, ale lekáreň nie je obchod. Lekáreň je zdravotnícke zariadenie, kde platia jasné pravidlá, ktoré majú predovšetkým chrániť pacientov a ich zdravie,“ upozornil prezident SLeK Ondrej Sukeľ, ktorého predseda APSL Jaroslav Kypr dopĺňa skúsenosťou, keď v nedávnej minulosti zaznamenali okrem verbálnych útokov v jednej z lekární dokonca aj fyzický. Agresívny pacient pri výbere liekov na predpis odmietol predložiť preukaz poistenca a rozbil úderom „presklenú“ tabuľu na táre, ktorá oddeľuje pacienta od lekárnika.

Prezident SLeK Ondrej Sukeľ dodáva, že Slovenská lekárnická komora eviduje viaceré neopodstatnené podnety pacientov – „Pacienti sa napríklad sťažovali, že lekárnici odmietli výdaj dlhodobo užívaného lieku bez lekárskeho predpisu, či požadovali osobné údaje pri výdaji lieku s obsahom omamnej látky.“

„Apelujeme na ľudí, ktorí z rôznych dôvodov navštívia lekáreň, aby sa k zdravotníckym pracovníkom správali slušne a dôstojne. Cieľom ich práce a poslaním je pomoc a poradenstvo pacientom, a požadovanie dokumentov, ako je preukaz poistenca, či občiansky preukaz nie je v žiadnom prípade nezmyselné, či zbytočné,“ uzavrel predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku Jaroslav Kypr.


O Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku

Záujmové združenie je registrované ako právnická osoba zapísaná do Registra záujmových združení právnických osôb vedeného MV SR so sídlom Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Predseda APSL je Ing. Jaroslav Kypr (predseda predstavenstva spoločnosti Dr.Max Holding SK, a.s. /výkonný riaditeľ spoločnosti Dr.Max Slovensko). Členmi predsedníctva a podpredsedami APSL sú Ing. Zuzana Báto (riaditeľka a členka predstavenstva BENU Slovensko, a.s./PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.) a Diana Masiliuniene (konateľ spoločnosti EKOLEKAREN s. r. o.) Informácie o APSL nájdete na www.apsl.sk.

Asociácii prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku je zakladajúcim členom Európskej federácie lekárenských sietí - EFPC (European Federation of Pharmacy Chains), ktorá združuje jednotlivé národné asociácie lekárenských sietí pôsobiacich v krajinách stredoeurópskeho regiónu. Ako subjekt reprezentuje 6 200 lekární a 34 500 odborných pracovníkov pôsobiacich v šiestich európskych krajinách. Viac informácií dostupných na www.eufpc.eu.

O Slovenská lekárnická komora

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Jej členmi je takmer 5200 farmaceutov. Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia so zameraním na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka