Tretina ľudí sa chce očkovať v lekárňach

Bratislava, 22. november 2022 – Tretina Slovákov je pripravených zaočkovať sa proti chrípke, ak by túto možnosť mali priamo v lekárni. Ešte väčší záujem je medzi tými, ktorí sa už v minulosti dali zaočkovať. Až polovica z nich je otvorená voči možnosti využiť službu zaočkovať sa proti chrípke v lekárni. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre Asociáciu prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku uskutočnila agentúra 2muse.

Ochota očkovať sa v lekárňach súvisí okrem iných faktorov aj s tým, ako ľudia vnímajú lekárne. Lekárnici sú vnímaní ako odborníci, ktorých kompetencie sa viažu k liekom, a tiež ako vysoko vzdelaní profesionáli, ktorí sú ochotní poradiť a venovať sa ľuďom. Pre drvivú väčšinu ľudí je lekárnik zároveň najrýchlejšie dostupným miestom, kam môže ísť, ak má nejaký zdravotný problém. Až dve tretiny dospelej populácie Slovenska sa do najbližšej lekárne dokáže dostať do 10 minút. Z hľadiska dostupnosti sú teda lekárne ľuďom bližšie než zdravotnícke zariadenia. Lekárne sú zároveň pomerne často navštevované miesta – takmer dve tretiny ľudí chodí do lekárne raz mesačne a častejšie a 90 percent z nás zavíta do lekárne aspoň raz za štvrťroka.

Nemenej dôležitým faktorom je dostupnosť lekární - lekárne sú ľahko prístupné, je ich veľa, sú dlho otvorené. Inými slovami - je oveľa ľahšie dostať sa do lekárne ako k lekárovi a pravdepodobne tam človek nebude musieť dlho čakať. „Dnes, ak sa chce dať dospelý človek zaočkovať, napríklad proti chrípke, musí kontaktovať svojho lekára, požiadať ho o vystavenie e-receptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť vakcínu v lekárni, uchovať ju v chladničke a znova ísť za svojim lekárom, ktorý pacientovi vakcínu aplikuje,“ vysvetľuje súčasnú situáciu Jan Žák, predseda Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. Tento proces je často spojený s čakaním v čakárni medzi chorými pacientami, čo mnohých záujemcov môže odrádzať. Naopak, lekárnici sú najdostupnejšími zdravotníckymi pracovníkmi prvého kontaktu, za ktorými často idú ľudia po odborné rady, ako riešiť nejaký problém, ktorý si nevyžaduje návštevu lekára.

Naďalej však platí, že očkovanie proti chrípke na Slovensku populárne nie je. Hoci v dospelej populácii už aspoň raz v živote bola proti chrípke zaočkovaná zhruba tretina ľudí, podiel tých, ktorí tak robia každoročne, je na Slovensku veľmi nízky. Obvykle ide o 3-4 percentá populácie ročne. Dôvody, pre ktoré ľudia nad očkovaním proti chrípke neuvažujú, najčastejšie vyplývajú z nevedomosti alebo z deformovaného vnímania vakcinácie.

V prvom rade ľudia nad chrípkou neuvažujú ako nad vážnym ochorením. Značná časť ľudí má problém s očkovaním ako takým: nepoznajú podstatu princípov očkovania, prípadne sú presvedčení o tom, že očkovanie chorobu vyvoláva, je nefunkčné a zbytočné.

V období chrípkovej epidémie pritom podľa Národného portálu zdravia, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenávame priemerne viac ako 800 úmrtí ročne, ktorých príčinou je chrípka. Očkovanie proti chrípke, ale aj ďalším infekčným ochoreniam v lekárňach, je pritom samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy. Skúsenosti ukazujú, že táto možnosť dokáže v krátkom čase zvýšiť preoočkovanosť a najmä zdravie populácie.

Prieskum pritom ukazuje veľký potenciál očkovania proti chrípke v lekárni. O možnosť nechať sa zaočkovať proti chrípke v lekárni deklaruje záujem tretina dospelej populácie, odborníci z prieskumnej agentúry 2muse na základe toho vyhodnocujú reálny potenciál na úrovni 8-9 percent. Tí,ktorí boli proti chrípke zaočkovaní v minulosti, rovnako ako ľudia, ktorí navštevujú lekárne najčastejšie, prejavili výrazne vyšší záujem o službu zaočkovania proti chrípke priamo v lekárni.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka