Nedostatok liekov spôsobuje celosvetové problémy, APSL ponúka riešenia pre Slovensko

Bratislava, 18. januára 2023 – Slovensko momentálne zasiahol nedostatok viacerých druhov liekov na predpis ale aj bez neho. Aktuálne je situácia v dostupnosti horšia najmä v oblasti pediatrických liekových foriem určených na liečbu bolesti a horúčky u detí – konkrétne sú to sirupy a čapíky s obsahom paracetamolu a ibuprofénu. Rovnako sú v rámci voľno–predajného sortimentu nedostatkové aj prípravky proti bolesti hrdla – konkrétne vo forme pastiliek.

„Evidujeme aj výpadky v pri liekoch na lekársky predpis, a to naprieč viacerými kategóriami ako sú kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálne nervová sústava či respiračný systém. Výnimkou nie sú ani antibiotiká,“ upozorňuje predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jan Žák.

Deje sa tak v čase, keď počet chorých na chrípku a iné respiračné ochorenia rastie. Situácia nadväzuje na koniec roka, kedy pred vianočnými prázdninami tradičná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie. Počas vianočných prázdnin chorobnosť na chrípku krátkodobo klesla, nakoľko sa deti nezdržiavali v školských kolektívoch a do práce chodilo z dôvodu dovoleniek menej ľudí. Momentálne dochádza k druhému vrcholu počas chrípkovej sezóny. 

PREČO CHÝBAJÚ LIEKY

Výpadky liekov na trhu nie sú nič výnimočné, diali sa aj v minulosti. Dôvodom aktuálnej situácie, ktorá nepostihla len Slovensko, ale aj okolité krajiny, sú viaceré problém na globálnej úrovni. Nedostatok rôznych výrobkov a komodít cítia aj výrobcovia automobilov, elektroniky či stavbári. Táto situácia neobchádza ani farmaceutický priemysel.

„Nedostatok niektorých liekov je spôsobená súhrou viacerých faktorov, ktoré lekárne nedokážu ovplyvniť. Či už je to nedostatok personálu vo výrobe, výpadky surovín potrebných na výrobu liekov alebo absencia a výpadky v dodávkach obalových materiálov,“ upozorňuje predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jan Žák.

Európsky parlament pred časom upozornil, že v rokoch 2000 až 2018 sa nedostatok liekov v Európe zvýšil dvadsaťnásobne. Pokiaľ ide o výrobu účinných farmaceutických látok, chemických surovín a liekov, Európa je stále viac závislá na dovoze

najmä z Indie a Číny. Pod nedostatok liekov sa podpísali aj pandémia COVID-19, či vojenský konflikt na Ukrajine. Tie spôsobili nielen vyšší dopyt po určitých liekoch, zároveň sa podpísali pod horšiu distribúcii liekov, prípadne výpadky personálu. Niektorí výrobcovia liekov obmedzili výrobu aj z dôvodu vysokých cien energie, ktoré nemôžu vykryť zvyšovaním cien liečiv, ktoré sú v rámci Európskej únie prísne regulované.

Zároveň platí, že niektoré krajiny sú pre výrobcov a dodávateľov liekov atraktívnejšie ako Slovensko. Ak totiž sami výrobcovia majú nedostatok liekov, vyberú si na ich predaj trh, kde sú ochotní za lieky zaplatiť viac. Na Slovensku je cenotvorba nastavená ako priemer z troch najnižších cien v EU. 

Ukazuje sa, že nedostatok niektorých liekov je problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární však upozorňuje, že existuje niekoľko možností, ktoré môžu pomôcť zlepšiť dostupnosť liekov pre pacientov.

Jednou z ciest je nastavenie štandardov pri predpisovaní antibiotík. Dnes je situácia nekontrolovateľná, čo často spôsobuje až nadužívanie liekov. „Pri výpadkoch by mohlo pomôcť, keby sme vedeli, kto antibiotiká reálne potrebuje. Tu je priestor aj pre lekárne a to najmä v oblasti v preventívnych vyšetrení. Už dnes vykonávame v lekárňach CRP vyšetrenie, ktoré stanoví, či sa jedná o vírusovú, alebo bakteriálnu infekciu. To následne pomôže lekárovi v tom či má alebo nemá význam predpísať antibiotiká,“ hovorí predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jan Žák.

Výpadky liekov sú mimo vplyv samotných lekární, ale neznamená to, že lekárnici na situáciu rezignujú. Snažia sa monitorovaním výpadkov a internými opatreniami znižovať dopad na pacientov. Aj preto APSL vyzýva ľudí, aby k nákupom voľnopredajných liekov pristupovali zodpovedne. Nie je nutné vytvárať si neodôvodnené prehnané zásoby liekov. Na Slovensku každoročne skončí v spaľovniach približne 200 ton liekov, ktoré ľudia nakúpia a neskôr ich nevyužité a po expirácii vrátia ľudia do lekární.

Ďalšie možné riešenia na zlepšenie dostupnosti akútne nedostatkových liekov ponúkajú aj skúsenosti z okolitých krajín. Napríklad v Poľsku robí ministerstvo zdravotníctva každý mesiac zoznam výpadkov liekov a snaží sa to s dovozcami a výrobcami riešiť. „Monitoring a včasná reakcia zo strany regulátora by bezpochyby pomohli situáciu s nedostatkom liekov riešiť,“ poznamenal predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jan Žák.

V susednom Česku zas majú dobrú skúsenosť s centralizovanou výrobou liekov. Zatiaľ, čo na Slovensku môžu individuálne pripravované lieky vyrábať len konkrétne lekárne vo svojom laboratóriu, ktorým disponujú, v Česku niekoľko veľkých centrálnych laboratórií, ktoré sú vybavené nielen technicky a personálne, ale majú aj dostatočnú zásobu farmaceutických surovín, vyrábajú individuálne pripravované lieky na žiadanku a až následne takto pripravené lieky zasielajú do konkrétnych lekární. Slovenská legislatíva niečo také zatiaľ neumožňuje. „Na základe receptu od lekára dokážu lekárnici pripraviť chýbajúce liekové formy ako sú sirupy alebo čapíky, ktoré dnes chýbajú pri liečbe tých najmenších detí. Centrálne laboratóriá by aspoň čiastočne dokázali riešiť problém pri väčšom nedostatku niektorých liekov pokiaľ by disponovali dostatočným množstvom surovín,“ zdôraznil Jan Žák.

Šéf združenia, ktoré spája najväčšie lekárne na Slovensku zároveň pripomína, že v oblasti voľnopredajných liekov pomáha pacientom práve odbornosť a kompetencia lekárnika, ktorý vie hľadať a odporučiť vhodné alternatívy na liečbu zdravotných komplikácii. Pri liekoch na lekársky predpis je zásadná kompetencia v rukách ošetrujúceho lekára. Jednou z ciest, ktorú vie poskytnúť lekárnik je napríklad aj aktívne využívanie generickej substitúcie, teda náhrada originálneho alebo generického lieku iným liekom, ktorý obsahuje rovnaké množstvo rovnakých účinných látok.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka