Prevádzkovatelia sieťových lekárni v Európe sa spájajú

Bratislava/Praha 14. januára 2019 – Národné asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární troch krajín strednej Európy sa spájajú do európskej federácie EFPC (European Federation of Pharmacy Chains). Na čele nadnárodného združenia stojí bývalý šéf českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zdeněk Blahuta.

Európska federácia lekárenských sietí združuje asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární v Českej republike (APLS), v Maďarsku (HGYSZ) a na Slovensku (APSL). Oficiálne vznikla 10. októbra 2018 a činnosť zahajuje v januári 2019. "Cieľom EFPC je obhajovať záujmy pacientov, lekárnikov - zamestnancov a vlastníkov lekární, a v tejto súvislosti upozorňovať aj na aktivity, ktoré sú v rozpore s týmito záujmami," hovorí výkonný riaditeľ európskej federácie Zdeněk Blahuta.

K takýmto nelichotivým aktivitám patrí napríklad presadzovanie modelu "lekáreň lekárnikovi". "Tento princíp nemá obdobu v žiadnom inom odbore, ide navyše o vnímanie farmácie, ktoré prospieva len úzkej skupine lekárnikov - majiteľov," komentuje predseda českej APLS Daniel Horák a jeho kolega zo slovenskej Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Róbert Němčický ho dopĺňa: "Snahy presadiť tento koncept sa na Slovenskú našťastie podarilo zastaviť. Zvíťazil zdravý rozum a fakt, že kvalita poskytovanej lekárenskej starostlivosti nesúvisí s formou vlastníctva lekární." V Maďarsku a v Poľsku bol však v roku 2017 tento model zavedený. V Maďarsku išlo pritom o de facto vyvlastnenie lekární s retroaktívny účinnosťou, takže voči tejto krajine vedie Európska komisia proces infringement. "Zmeny vo farmácii rozhodne nenašli priaznivú odozvu u väčšiny maďarských lekárnikov, avšak museli sa novým pravidlám podriadiť," vysvetľuje Karolina Korodi, predsedníčka HGYSZ.

"V strednej Európe sa po páde totalitných režimov otvorila možnosť nastaviť farmáciu tak, aby sa výrazne, doslova skokom, zlepšila dostupnosť a kvalita poskytovanej starostlivosti pre pacientov. Ak sa podarilo tento pozitívny stav dosiahnuť, nevidíme žiaden dôvod opúšťať tento fungujúci liberálny model," hovorí riaditeľ EFPC Zdeněk Blahuta. Ako Blahuta ďalej poukazuje, skôr opak je realitou. Dôkazom je aj fakt, že sa k nemu v posledných rokoch prikláňajú aj donedávna veľmi konzervatívne štáty. Podľa šéfa EFPC určite nemožno severské krajiny ako Island, Nórsko či Švédsko obviňovať z toho, že by ich nezaujímal záujem v prospech občanov. Naopak rigidné trhy ako napríklad Rakúsko či Nemecko vykazujú vážne štrukturálne ťažkosti. V Rakúsku sa viac ako tretina lekární pohybuje v strate, v Nemecku je dnes menej lekární ako pred zjednotením krajiny. Aj tu je teda možné sledovať logické, hoci opatrné krôčiky k uvoľneniu.

"EFPC je tu preto, aby partikulárne záujmy schované pokrytecky za pekne znejúce heslá nakoniec neoslavovali víťazstvo nad záujmami pacientov. Sme toho dnes svedkami v Poľsku, kde volanie po návrate lekární do poľských rúk vedie k zhoršovaniu dostupnosti lekárenskej starostlivosti," uzatvára Blahuta.

O pridruženie k EFPC uvažujú aj subjekty v ďalších krajinách - predovšetkým v spomínanom Poľsku a Srbsku, ale aj v Rumunsku či Pobaltí.

Informácie o Európskej federácii lekárenských sietí nájdete na www.eufpc.eu/.


Kontaktná osoba pre média

Peter Sedláček

Kontaktné údaje

Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekárni na Slovensku

IČO : 51 459 329

Sídlo

Digital Park II/D

Einsteinova 2754/23

851 01 Bratislava - Petržalka